Systemförvaltning

Verksamhetsnytta under hela livscykeln!

Även ett väl fungerande system har behov av ständig vidareutveckling. Verksamhetens krav förändras kontinuerligt samtidigt som den tekniska utvecklingen aldrig stannar av. Systemförvaltning handlar om att på ett strukturerat och väldefinierat sätt ta hand om behoven av förändring.

Tack vare vår bredd och gedigna erfarenhet åtar vi oss ett helhetsansvar för förvaltningen av era system. Vi har kompetens inom förvaltningsledning, utveckling, test såväl som dokumentation och vi paketerar gärna våra tjänster i ett utförande som passar just era specifika behov.

En viktig aspekt vid förvaltning handlar om kartläggning för att skapa sig en bild av de ingående förvaltningsobjekten. Vi arbetar även för att tydliggöra kostnadsfördelningen mellan exempelvis support, vidareutveckling och felrättning.

En av våra stora styrkor är vår förmåga att kombinera teknisk kompetens med lyhördhet och ett stort engagemang för er verksamhet. Att komma med nya idéer och förslag på förbättringar
är bland det roligaste vi vet.

När det gäller metodik är vi vana att arbeta agilt i kombination
med pm3 och ITIL.

Vårt erbjudande

  • Helhetsåtagande för förvaltning
  • Systemövervakning
  • Support i olika nivåer

 

Vår förvaltningsmetod

Vår förvaltningsmetod

Projektsyn

För oss är det viktigt att våra förvaltningsuppdrag har tydliga mål. Uppgifter och tillgängliga resurser skall vara avgränsade. Precis som för ett projekt definierar vi tillsammans med er var vårt åtagande börjar och var det slutar.

Förvaltningsplan

En förvaltningsplan fungerar som ett styrande dokument för vårt arbete. Planen innehåller bl.a. syfte, avgränsningar och aktiviteter och den kompletteras av en förvaltningsbudget för att uppnå kostnadskontroll.

Tydliga roller och väl inarbetat arbetssätt

Vi etablerar en förvaltningsorganisation. Roller, mandat och ansvar tydliggörs. Regelbundna avstämningsmöten hålls för planering, prioritering och uppföljning.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka in ett möte!