Avancerade IT-tjänster med kvalitet och engagemang!

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med agila projektmetoder med nära samverkan med användarna.

Läs mer >

Våra tjänster

Vi levererar kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser – från kravställning till leverans och förvaltning av framtagna system.

Läs mer >

Vår erfarenhet och expertis

Vi har över 20 års erfarenhet från IT-branschen och samarbetar med stora företag och myndigheter.

Läs mer >

Nyheter

congere sponsrar Idrottsveteranerna

congere sponsrar Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårande eller skadade och som vill utöva idrott. congere tycker att föreningen gör ett väldigt fint arbete med att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade soldater och stödja deras utveckling inom idrott och har därför valt att ...
congere stöttar utsatta branscher

congere stöttar utsatta branscher

congere stöttar utsatta branscher! Det är många som har det tufft just nu och alla kan vi göra något för att hjälpa till. Vi på congere gör följande för att stötta våra lokala restauranger och affärer som har det tufft just nu: 1. Köpa lunchlådor. Matlådor köps in till medarbetarna ...
Nytt uppdrag på FM

Nytt uppdrag på FM

Vår konsult Malin Häll har nyligen påbörjat ett uppdrag på Försvarsmakten i Enköping. Uppdraget är på Projektsektionen TVK Ledsyst, Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem, som har i uppdrag att leda utvecklings- och förändringsarbeten avseende Försvarsmaktens ledningssystem. Malin har lång erfarenhet av att arbeta i projekt, både som testledare, projektledare och processledare ...

Följ oss

Facebook