Kompetens

Vi på congere har i över 25 år arbetat med komplexa lösningar där kunden har höga krav på kompetens, struktur och leveranssäkerhet inom både verksamhet och IT. Vår vision är att vara den bästa långsiktiga partnern.

Vi erbjuder tjänster inom IT-projektets alla faser. Allting från kravställning till leverans och förvaltning av framtagna system. Vårt arbetssätt bygger på små, lättrörliga och anpassningsbara (agila) projektgrupper med bred kompetens, där användarmedverkan är av stor betydelse.

Tjänsteerbjudande

Tack vare vår bredd och gedigna erfarenhet åtar vi oss gärna helhetsansvar vid både ny- och vidareutveckling. Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med våra kunder och utvecklar alltid med fokus på systemets hela livscykel, från planering till förvaltning. Ni är specialister på era processer och er affär. Vårt fokus är att identifiera, designa och realisera rätt lösning för de aktuella behoven, i lagom stora steg. Tillsammans ser vi till att dina system utvecklas i takt med att era affärsbehov förändras.

Vår erfarenhet

Försvar

Vi har hjälpt försvarsindustrin att förnya och förbättra system och applikationer i över 25 år! Vi har lång erfarenhet och kunskap om Försvarsmakten och Försvarets Materielverk och känner väl till de utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet.

Teknisk industri

Vi har arbetat med verksamheter inom teknisk industri under två år. Där har vi arbetat med modellering av IT-system, testning och systemutveckling.

Offentlig sektor

Vi har under många år byggt upp ett branschkunnande inom den offentliga sektorn där våra konsulter hjälper både kommuner och landsting med att effektivisera verksamheten och förenkla kommunikationen med medborgarna. Under åren har vi hjälpt den offentliga sektorn med statistik, utredningar och systemutveckling och är vana att arbeta i stora projektgrupper med flera specialister.

Privat sektor

Hos oss finns lång erfarenhet från Detaljhandel, Spelindustri, Energi, Tillverkningsindustri, Stålindustri, Dagligvaruhandel och Läkemedelsindustri. Vi har under denna tid samlat kunskap, erfarenheter och beprövade rutiner vilka är viktiga för våra kunder. Att göra saker i rätt ordning sparar tid. Det gemensamma arbetet ger rätt anpassad lösning med största verksamhetsnytta och bästa ekonomin.

Anpassade DW/BI-lösningar för Affärsinsikter

Vi har tidigare hjälpt företag att hitta svar på affärskritiska frågor där vi sammanställt data från interna såväl som externa källor för en unikt anpassad data warehouse/business intelligence-lösning (DW/BI).

Vi har tidigare hjälpt företag att hitta svar på affärskritiska frågor där vi sammanställt data från interna såväl som externa källor för en unikt anpassad data warehouse/business intelligence-lösning (DW/BI).