Systemarkitektur och systemutveckling

Största verksamhetsnytta för er!

Vi levererar kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser – från kravställning till leverans och förvaltning av framtagna system. Tack vare vår bredd och gedigna erfarenhet åtar vi oss gärna helhetsansvar vid både ny- och vidareutveckling.

Vår stora styrka är vår förmåga att kombinera teknisk kompetens med lyhördhet och ett stort engagemang för er verksamhet. Ni är specialisterna på just era processer och er affär. Vårt fokus är att identifiera, designa och realisera rätt lösning för de aktuella behoven, i lagom stora steg. Målet är alltid att skapa största möjliga verksamhetsnytta för er med hänsyn till rådande förutsättningar.

Ett system lever sällan isolerat. Vi är vana vid att göra smarta integrationer mot befintliga applikationer. Dessutom har vi funnits med länge nog för att kunna förvalta och vidareutveckla system baserade på äldre teknologier.

Vi arbetar både med lösningar på webben och klientapplikationer. När det gäller metodik är vi vana att arbeta agilt enligt t.ex. Kanban och Scrum.

Vårt erbjudande

Ett axplock av vad vi har att erbjuda:

 • Kompletta lösningar – från förstudie till förvaltning
 • Mentorskap
 • Nyutveckling
 • Framtagande av design och arkitektur
 • Vidareutveckling av befintliga system

Plattformar och språk

Vår bredd gör att vi kan bemanna många av rollerna i ett utvecklingsprojekt, t.ex:

 • Webb: JavaScript, jQuery, C# .Net
 • Klient: Delphi, C# .Net, XML
 • Databas: SQL Server, SSRS, SSIS, SSAS

Våra roller

Vår bredd gör att vi kan bemanna många av rollerna i ett utvecklingsprojekt, t.ex:

 • Kravställare
 • Systemutvecklare
 • Testledare och testare
 • Lösningsarkitekt
 • Databasarkitekt och DBA
 • Projektledare

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka in ett möte!