Kompetens, Trovärdighet, Engagemang och Trivsel

Vision och affärsidé

Vår vision är att vara den bästa långsiktiga partnern. Vår affärsidé går ut på att vara en engagerad och långsiktig partner som levererar kvalificerade IT-tjänster med stor kundnytta. Vi tror på hållbarhet både för våra anställda och våra medmänniskor.

Vår kultur

Företagets verksamhet bygger på stark sammanhållning och gruppkänsla. Känslan på congere är unik och något vi är väldigt stolta över! Våra ledord är Kompetens, Trovärdighet, Engagemang och Trivsel. Vi har roligt tillsammans under arbetstid men ser även till att komma ut på gemensamma aktiviteter för att växa tillsammans.

congere har en platt organisation där tydliga funktionsansvar finns. Det innebär att vi inte har en VD och att beslutsvägarna är informella och korta. Vi är stolta över vår företagskultur och strävar ständigt efter att göra den ännu bättre!

Vår historia

congere startades 1998 av åtta erfarna konsulter med målet att skapa ett företag som ska uppfattas som positivt, seriöst och proffessionellt hos både anställda och uppdragsgivare. Namnet, som kommer från latin, betyder ”verka tillsammans” och det var just det som vi ville uppnå – ett personalägt företag som bygger på stark sammanhållning och gruppkänsla. Våra kunder är våra viktigaste partners och de står alltid i fokus. Tack vare vårt stora verksamhetskunnande har vi blivit en långsiktig partner och har fortfarande kvar flera av de kunder som vi haft från start.

congere tar ansvar

Vi arbetar ständigt för att främja det sociala och miljömässiga ansvaret vi som företag har. Nedan är några exempel på vad vi gör ur ett hållbarhetsperspektiv.

  • Vi är partner till Företagsvolontärerna och genomför CSR – aktiviteter som bidrar till ett bättre lokalsamhälle
  • Alla våra anställda ska ha de bästa förutsättningarna för att må bra och vi värderar trivsel och arbetsmiljö högt. Vi har därför bra försäkringsskydd, friskvårdsbidrag, massage och tillgång till psykolog och psykoterapi
  • Vi tar ansvar för vårt fotavtryck. Kontoret är utrustat med digitala mötesverktyg som minimerar behovet av transport.

Gamla i gamet

Erfarenhet – bättre ekonomi

Vi har samlat kunskap, erfarenheter och beprövade rutiner vilka är viktiga för våra kunder. Att göra rätt saker i rätt ordning sparar tid. Det gemensamma arbetet ger rätt anpassad lösning med största verksamhetsnytta och bästa ekonomin.

I samma båt

Trovärdighet – långa relationer

En hög servicegrad, säkra leveranstider och en hög kvalitet ger nöjda kunder. Genom att vara delaktiga i hela processen skapar vi en personlig och långvarig relation för bästa gemensamma resultat.

Starkt engagemang

Arbetsglädje – bättre resultat

Att trivas tillsammans, känna arbetsglädje och vara stolt över resultatet tillsammans med kunder är beståndsdelar vilka ökar produktiviteten. Kunskap, arbetsglädje och engagemang ger resultat.