Test och testledning

Vi brinner för att kvalitetssäkra era IT-lösningar!

Att tidigt planera för och genomföra test i IT-projekt är av största betydelse för projektets framgång. När fel och brister uppdagas tidigt i processen är de enklare och mindre kostsamma att åtgärda.

Våra testare och testledare har mångårig erfarenhet av att själva arbeta som utvecklare eller specialist i projekt. Det gör att de har en mycket god förståelse för helheten i ett utvecklings-projekt och att de kan planera och följa upp testarbetet i väldigt nära samarbete med utvecklingsteamet. Vi arbetar även med kompetensspridning där mentorskap är en naturlig del av vårt erbjudande.

Vårt erbjudande

Vi kan bl.a. erbjuda följande:

  • Testledning
  • Testdesign
  • Genomförande av system- och acceptanstest
  • Införande av testverktyg
  • Mentorskap

Vår testprocess

När det handlar om test som ett helhetsåtagande eller som del av ett utvecklingsuppdrag har vi vår egen väl beprövade testprocess som består av teststrategi, testmatris, testfall och checklista.

Teststrategi

En teststrategi visar tidigt vad som skall testas och hur det skall göras – på ett relevant, konkret och resurseffektivt sätt.

Testmatris

Alla tester planeras och följs upp i en testmatris.

Testfall

För varje krav skriver utvecklaren både lösningsförslag och testfall som skall godkännas av verksamhetskunnig. Det är utvecklaren som utför testfallet och skriver testnoteringar. Först när testfallet är godkänt kan utvecklaren se uppgiften som klar.

Checklista

Verksamhetskunnig testare utför tester på en övergripande nivå utifrån checklistor. När testmatrisen visar att samtliga test godkänts bedöms testningen som avslutad.