Projekt-, förvaltnings- och testledning

Vi tar ledande roller i projektets alla faser!

Oavsett om det handlar om nyutvecklingsprojekt, förvaltningsuppdrag eller test är ledarrollen oerhört viktig och ofta avgörande för ett projekts framgång.

Med rätt ledarskap och metoder som fungerar, kan ni vara trygga i att våra ledare levererar projekt som når i mål.

Vårt erbjudande

Vi kan bl.a. erbjuda följande:

  • Projektledning
  • Förvaltningsledning
  • Testledning

Vårt arbetssätt

Vår kompetens inom ledning grundar sig i lång erfarenhet av att leda både utvecklings- och förvaltningsprojekt. Vi har många lyckosamma samarbeten med våra kunder och partners i bagaget och vi har med tiden arbetat fram ett arbetssätt som vi vet leder till goda resultat. Vi arbetar gärna med agila metodiker såsom Kanban och Scrum, förvaltningsstyrningsmodellen pm3 och ITIL.

Våra ledare brinner för att vägleda och motivera andra människor oavsett roll, är strukturerade och välorganiserade samt bra på att kommunicera. De delar dessutom gärna med sig av sin kunskap och sin erfarenhet.

Våra ledare har mångårig vana av att själva arbeta som utvecklare eller specialist i projekt. Det gör att de har en mycket god förståelse för helheten i ett projekt och att de kan planera och följa upp arbetet i väldigt nära samarbete med teamet.

Exempel på uppdrag

Vi tar oss gärna an ledaruppdrag inom t ex:

  • Systemutveckling
  • Business Intelligence
  • Systemförvaltning
  • Test