BI-stöd för verksamhetsbeslut

Har du någon gång tänkt ”Om vi vetat detta hade vi gjort på ett annat sätt”?

Vi kan hjälpa ert företag att hitta svar på affärskritiska frågor med hjälp av ett IT-stöd för verksamhetsanalys. Det sker genom sammanställning av data från interna såväl som externa källor i en för er unikt anpassad data warehouse/business intelligence-lösning (DW/BI). I lösningen får ni svar på de frågor som är viktiga för just er verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av att samla in data från olika typer av källor och av att sammanföra dessa i en DW-miljö för vidare analys. Vi har dessutom goda kunskaper i effektiv rapporthantering och metoder för presentation av data för ert beslutsfattande.

Vårt erbjudande

  • Helhetsåtagande för framtagning av DW/BI-lösning
  • Enklare tabellanalyser

Vår metod

Vi använder en DW/BI-metod som bygger på Kimballs metodologier och vårt eget ramverk. Vårt ramverk snabbar upp utvecklingen och borgar för god stabilitet i lösningen.

Analys

Vi gör analys av vad som påverkar er verksamhet med hjälp av information från interna och externa datakällor.

Databehandling

Insamling av data, kvalitetsanalys och transformering samt datalagring utförs med standardverktyg. Vi har lång erfarenhet av SQL-server och dess stödprodukter såsom SSIS, SSRS och SSAS.

Presentation

Vi har erfarenhet av flertalet presentationstekniker för att åskådliggöra stöd för beslut. Det viktiga är att presentera rätt information för varje beslut – stort som smått.