Vi levererar kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser

Våra tjänster

Vi levererar kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser – från kravställning till leverans och förvaltning av framtagna system. Tack vare vår bredd och gedigna erfarenhet åtar vi oss gärna helhetsansvar vid både ny- och vidareutveckling. Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med våra kunder och utvecklar alltid med fokus på systemets hela livscykel, från planering till förvaltning. Ni är specialister på era processer och er affär. Vårt fokus är att identifiera, designa och realisera rätt lösning för de aktuella behoven, i lagom stora steg. Tillsammans ser vi till att dina system utvecklas i takt med att era affärsbehov förändras.

BI-stöd för verksamhetsbeslut

Har du någon gång tänkt ”Om vi vetat detta hade vi gjort på ett annat sätt”?

Vi kan hjälpa ert företag att hitta svar på affärskritiska frågor med hjälp av ett IT-stöd för verksamhetsanalys.

Läs mer >

Projekt-, förvaltnings- och testledning

Vi tar ledande roller i projektets alla faser!

Oavsett om det handlar om nyutvecklingsprojekt, förvaltningsuppdrag eller test är ledarrollen oerhört viktig och ofta avgörande för ett projekts framgång. Med rätt ledarskap och metoder som fungerar, kan ni vara trygga i att våra ledare levererar projekt som når i mål.

Läs mer >

Test och testledning

Vi brinner för att kvalitetssäkra era IT-lösningar!

Att tidigt planera för och genomföra test i IT-projekt är av största betydelse för projektets framgång. När fel och brister uppdagas tidigt i processen är de enklare och mindre kostsamma att åtgärda.

Läs mer >

Systemarkitektur och systemutveckling

Största verksamhetsnytta för er!

Vi levererar kvalificerade tjänster i IT-projektets alla faser – från kravställning till leverans och förvaltning av framtagna system. Tack vare vår bredd och gedigna erfarenhet åtar vi oss gärna helhetsansvar vid både ny- och vidareutveckling.

Läs mer >

Systemförvaltning

Verksamhetsnytta under hela livscykeln!

Även ett väl fungerande system har behov av ständig vidareutveckling. Verksamhetens krav förändras kontinuerligt samtidigt som den tekniska utvecklingen aldrig stannar av. Systemförvaltning handlar om att på ett strukturerat och väldefinierat sätt ta hand om behoven av förändring.

Läs mer >