Den bästa långsiktiga partnern

Vår erfarenhet och expertis

I över 20 år har vi arbetat med komplexa lösningar där kunden har höga krav på kompetens, struktur och leveranssäkerhet inom både verksamhet och IT. Vår vision är att vara den bästa långsiktiga partnern och vi samarbetar med stora företag och myndigheter.

Försvar

Vi har hjälpt försvarsindustrin att förnya och förbättra system och applikationer i över 20 år! Vi har lång erfarenhet och kunskap om Försvarsmakten och Försvarets Materielverk och känner väl till de utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet.

Bank och finans

congere har en stark position inom bank och finans. Våra projektledare och kravanalytiker rapporterar direkt till koncernledningen och arbetar med projekt som anpassar bankens it-processer till nya regler och förordningar.

Offentlig sektor

Vi har under många år byggt upp ett branschkunnande inom den offentliga sektorn där våra konsulter hjälper både kommuner och landsting med att effektivisera verksamheten och förenkla kommunikationen med medborgarna. Under åren har vi hjälpt den offentliga sektorn med statistik, utredningar och systemutveckling och är vana att arbeta i stora projektgrupper med flera specialister.

Privat sektor

congere har även lång erfarenhet från Detaljhandel, Spelindustri, Energi, Tillverkningsindustri, Stålindustri, Dagligvaruhandel och Läkemedelsindustri. Vi har under denna tid samlat kunskap, erfarenheter och beprövade rutiner vilka är viktiga för våra kunder. Att göra saker i rätt ordning sparar tid. Det gemensamma arbetet ger rätt anpassad lösning med största verksamhetsnytta och bästa ekonomin.