Agila projektgrupper med stor användarmedverkan

Arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på små, lättrörliga och anpassningsbara (agila) projektgrupper med bred kompetens, där användarmedverkan är av stor betydelse. Finns möjlighet arbetar vi gärna med tekniker och arbetssätt ingående i DSDM.

Iterativ utveckling och förvaltning

De metoder vi arbetar med bygger bland annat på prototyping, korta iterationer och små projektteam med täta kontakter. Oavsett ett kunduppdrags omfattning, t ex utveckling eller förvaltning av informationssystem, bedriver vi med fördel arbetet i projektform och bemannar de projektroller som krävs.