Ny kund

congere välkomnar SAAB Dynamics som ny kund! Vi ser fram emot att kunna bidra med vår kompetens och hoppas på ett spännande och långsiktigt samarbete.