Nytt uppdrag på FM

Vår konsult Malin Häll har nyligen påbörjat ett uppdrag på Försvarsmakten i Enköping. Uppdraget är på Projektsektionen TVK Ledsyst, Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem, som har i uppdrag att leda utvecklings- och förändringsarbeten avseende Försvarsmaktens ledningssystem.

Malin har lång erfarenhet av att arbeta i projekt, både som testledare, projektledare och processledare.

Uppdraget sträcker sig fram till 2021-12-31.