Förnyat förtroende från Försvarets Materielverk

Vi har tecknat ett ramavtal gällande systemförvaltning med tillhörande metodstöd för system inom områdena Teknisk Information och Grund- och Förvaltningsdata. Det handlar om system som registrerar, underhåller och presenterar information om Försvarsmaktens förnödenheter, materielförteckningar samt underhållsplaner.

Ramavtalet gäller tre år med optioner för ytterligare två år.

Våra konsulter har alla lång erfarenhet av informationsbe¬handling i olika tekniska miljöer, varav huvuddelen har mångårig erfarenhet av design, utveckling och förvaltning inom olika FM/FMV-system både i central och lokal miljö.