Inspirerande seminarium

congere deltog under onsdagskvällen i ett seminarium om ”Hur militära it-verksamheter flyttas till molnet” på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.

Seminariet arrangerades av den internationella organisationen Afcea där vi på congere numera är medlemmar. Huvudtalare var Janiezic Detlef, chef på NATO Communications and Information Agency. Janiezic Detlef berättade för en intresserad samling representanter från Försvarsmakten och försvarsindustrin om de utmaningar NATO ställs inför inom IT och hur organisationen försöker dra nytta av den snabba utvecklingen på den civila sidan.

De utmaningar som NATO möter i och med cyberattacker och krishantering lyftes också fram, vilket medfört implementering av ett moderniseringsprogram för IT på det nya högkvarteret i Bryssel.

Tack för en mycket givande kväll!