Vårt hantverk innefattar i stort sett alla områden inom IT-utveckling och IT-förvaltning:

 • Utredningar
 • Projektledning
 • Projektadministration
 • Strategier
 • IT-arkitektur
 • Teknik
 • Systemdesign
 • Systemutveckling
 • Systemförvaltning
 • Kvalitetsarbete
 • Utbildning

Vi erbjuder en god kompetens inom följande verksamhetsområden:

 • Produktdatahantering
 • Produktionsstöd
 • Analys/Uppföljning
 • Datamigrering
 • Logistikstöd
 • Underhållsstöd
 • Teknisk information