Vad är congere?

Ordet ”congere” är latin och betyder ”verka tillsammans”. Just detta kännetecknar företagets verksamhet, som bygger på stark sammanhållning och gruppkänsla.

Vi har vårt säte och kontor i Västerås. Företaget är personalägt och leds av en ledningsgrupp där tydliga funktionsansvar finns. Det innebär att vi inte har en VD och att beslutsvägarna är informella och korta.

Historia

congere startades 1998 av åtta erfarna konsulter med målet att skapa ett företag som ska uppfattas som positivt, seriöst och professionellt hos både anställda och uppdragsgivare.

Medarbetare

Antalet anställda har dubblerats sedan starten. Våra konsulter har alla lång erfarenhet från IT-branschen och har rekryterats via personliga kontakter. Dessutom har vi ett nätverk av erkänt kompetenta konsulter som kan anlitas som underleverantörer knutna till företaget.