Thomas Persson

Projektledare/Systemutvecklare

070-343 54 52

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Försvar, Myndigheter och verk, Detaljhandel, Läkemedelsindustri

IT-kompetens

Projektledning, Teknisk projektledning, Systemutveckling, Kvalitetssäkring (QA), Testledning, Test, Databasadministration (DBA), Systemanalys, Utredning, Kravhantering, Workshopledning, Förvaltning, Utbildning, Dokumentation

IT-system/Områden

System för grund- och förvaltningsdata, Back office system - detaljhandel

Modeller/Metoder

DSDM Atern, Astrakan

Utvecklingsspråk/Verktyg

Delphi, VBScript, XML, C, C++, SQL, Lotus Notes, Embarcadero RAD Studio XE

Databaser

MS SQL Server, IBM DB2/2

Tekniska miljöer/OS

Windows, OS/2