Malin Häll

Projektledare / Förvaltningsledare

073-553 15 62

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Detaljhandel, Kommun, Tillverkningsindustri

IT-kompetens

Förvaltningsledning, projektledning, kravanalytiker, implementation, systemintegration, utbildning

IT-system/Områden

Affärssystem (ERP), beslutstöd (BI), elektronisk fakturahantering (EFH), Datasäkerhet (GDPR)

Modeller/Metoder

pm3, ITIL, Agila metoder