Magnus Leindahl

Systemutvecklare

070-379 39 62

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Försvar, Myndigheter och verk

IT-kompetens

Systemutveckling, Databasadministration (DBA), Test, Förvaltning

IT-system/Områden

Underhållssystem för militärt flyg, System för grund- och förvaltningsdata

Modeller/Metoder

UML

Utvecklingsspråk/Verktyg

Pascal, C, C++, C#, LotusScript, XML, Borland Delphi, Visual Studio, Altova XML Spy, Adobe FrameMaker + Dev, Borland StarTeam, MS SQL Server Integration Services, MS SQL Server, Analysis Services, Sybase PowerDesigner

Databaser

MS SQL Server, Informix

Tekniska miljöer/OS

Windows