Magnus Haglund

Systemutvecklare

070-553 58 22

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Vård & omsorg, Försvarsindustri

IT-kompetens

Systemutveckling, Lösningsarkitektur, Teknisk projektledning, DevOps,
Integration, Scrum Master, Förvaltning, Databasdesign

IT-system/Områden

Journalsystem, Ersättningssystem Sjukvård, Servertjänster, Klient- och
webbapplikationer, Materielsystem försvarsindustri

Modeller/Metoder

Scrum, Kanban, DSDM, TDD, SOA, PPS

Utvecklingsspråk/Verktyg

Java, C#, C++, Delphi, Javascript, SOAP, REST, XML, JSON, SQL, NoSQL,
HTML, CSS, JQuery, JSF, WinForms, WebForms, WCF, LINQ, WPF, Eclipse,
Ant, JUnit, Hibernate, Apache HTTP Server, Apache Tomcat, Mule ESB,
SAML, Certifikat, Visual Studio, IIS, Subversion, GIT, Atlassian Jira, RAD
Studio, StarTeam

Databaser

MSSQL, MySQL, MongoDB

Tekniska miljöer/OS

Windows, Unix

Övrigt

Utbildad arkitekt av Carneige Mellon (www.sei.cmu.edu)