Håkan Lundgren

Systemutvecklare

070-227 94 44

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Försvar, Myndigheter och verk, Stålindustri, Bank, Finans

IT-kompetens

Projektledning, Teknisk projektledning, Systemanalys, Utredningar, Kravhantering, Workshopledning, Systemutveckling, Integration, Systemarkitektur, Förvaltning, Utbildning, Dokumentation, Test

IT-system/Områden

Underhållssystem för militärt flyg, MPS-system, Detaljplanering, Beordring/Återrapportering, Provningslabb, Tidsredovisning

Modeller/Metoder

DSDM Atern, Kanban, SCRUM

Utvecklingsspråk/Verktyg

Delphi, C#, VB, .Net, ASP, VBScript, JavaScript, XML, HTML, DHTML, Ajax, BizTalk Server, Borland StarTeam, Java, Cobol, SQLWindows, Fortran, C, C++

Databaser

MS SQL Server, SSIS SSRS, Oracle, Sybase, DL/1, Ingres 4GL

Tekniska miljöer/OS

Windows, Vax/VMS, IBM/VSE, MTS/COM+, CICS