Emily Lindblom

Systemutvecklare

076-834 91 12

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Försvar, Myndigheter och verk, Energi, Industri

IT-kompetens

Systemutveckling, Projektledning, Test, Dokumentation, Människa-datorinteraktion, Förvaltning

IT-system/Områden

Klient- och webbapplikationer, Automationssystem, Kommunikationssystem, Simuleringsverktyg

Modeller/Metoder

DSDM Atern, PROPS, Objektorientering

Utvecklingsspråk/Verktyg

Javascript, jQuery, HTML, CSS, .NET, C#, VB, Delphi, C, C++, XML, SQL, Visual Studio, Embarcadero RAD Studio XE, Visual SourceSafe, Perforce, Borland StarTeam

Databaser

MS SQL Server

Tekniska miljöer/OS

Windows

Övrigt

Microsoft Certified Professional Developer (ASP .NET)
Microsoft Certified Technology Specialist (.NET Framework, ASP .NET Applications)