Anders Karlsson

Systemutvecklare

070-512 79 06

Kunskapsprofil

Bransch/Verksamhet

Försvar, Myndigheter och verk, Skogsbruk

IT-kompetens

Projektledning, Databasadministration (DBA), Systemutveckling, Integration, Förvaltning, Dokumentation

IT-system/Områden

Underhållssystem för militärt flyg, Dokumentationssystem

Modeller/Metoder

DSDM Atern, UML

Utvecklingsspråk/Verktyg

ASP.NET, C#, Java, EJB, JSP, HTML, XML, CSL, PHP, Javascript, Ajax, MS SQL Server Reporting Services, MS SQL Server Integration Services, Visual Studio, NetBeans

Databaser

MS SQL Server, MySQL

Tekniska miljöer/OS

Windows