Kompetenta byggklossar

Vårt arbetssätt bygger på små, lättrörliga och anpassningsbara (agila) projektgrupper med bred kompetens, där användarmedverkan är av stor betydelse. Finns möjlighet arbetar vi gärna med tekniker och arbetssätt ingående i DSDM. De metoder vi arbetar med bygger bland annat på prototyping, korta iterationer och små projektteam med täta kontakter.

Projekt

Oavsett ett kunduppdrags omfattning, t ex utveckling eller förvaltning av informationssystem, bedriver vi med fördel arbetet i projektform och bemannar de projektroller som krävs.

Iterativ utveckling och förvaltning

schema

Verktyg

Vi har stor erfarenhet av att använda ett antal utvecklingsverktyg. Här följer några exempel:

Progress Ideal SQL Server C C#
WEB Java XMLSpy C++
Cobol .NET VB Informix
Delphi CICS XML Data Architect
Oracle DocToHelp Cognos StarTeam